NDA incasso, in binnen- en buitenland

U weet op elk moment waar u aan toe bent.

Betaalt uw klant zijn factuur niet?

Wij incasseren uw openstaande facturen. Met persoonlijke aandacht, zodat de relatie tussen u en uw klant niet verstoord raakt. Ons incassotraject is strak en professioneel ingericht en bovenal compleet. De geautomatiseerde processen ondersteunen ons incassoteam optimaal. Toch blijven onze medewerkers altijd in staat het proces op individueel dossierniveau bij te sturen, op verzoek van u of op grond van de (financiële) situatie bij uw klant.

Ook voor uw klanten in het buitenland hebben wij een uitstekend incassotraject, waardoor wij de inning door een lokaal incassokantoor laten uitvoeren, in de officiële taal van het land en volgens de lokaal geldende wet- en regelgeving. Zo zijn eventuele drempels in communicatie, cultuur en eventuele tijdverschillen eenvoudig genomen. NDA staat zeer achter deze werkwijze omdat de incasso voor de debiteur dichtbij komt, wat duidelijk beter werkt dan incasso ‘over afstand’: global collection = local action.

U weet voor ieder dossier op elk moment waar u aan toe bent, want in ons systeem kunt u 24/7 inloggen en uw dossiers inzien. En is er betaald, dan staat het geld snel op uw rekening.

Eerst uw klant zelf aanmanen.

Is uw klant een particulier (zonder eigen bedrijf), dus een consument, dan is het sturen van een aanmaning wettelijk verplicht. Ook aan de inhoud van die aanmaning worden eisen gesteld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Kosten. Deze aanmaning heet ook wel WIK-sommatie.

Gebruik voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten die in de WIK-sommatie moeten worden vermeld onze incassokosten calculator.

Is uw klant géén particulier (consument), maar een zakelijke klant, dan kunt u uw klant een aanmaning sturen waarbij u hem in gebreke stelt. Dat wil zeggen dat u uw klant schriftelijk informeert dat hij niet aan zijn verplichtingen voldoet en in verzuim is. Daarbij geeft u een redelijke termijn om hier alsnog aan te voldoen.

Bent u BTW-plichtig, dan kunt u in de WIK-sommatie alleen incassokosten aankondigen. Een voorbeeld voor een WIK-sommatie zonder BTW kunt u hier downloaden.

Bent u niet BTW-plichtig, dan kunt u in de WIK-sommatie ook de BTW over de incassokosten aankondigen. Een voorbeeld voor een WIK-sommatie met BTW kunt u hier downloaden.

Een ingebrekestelling voor een zakelijke klant, download u hier.

Wilt u liever uw debiteurenbeheer helemaal aan ons uitbesteden?
Dat kan. Via NDA Collect nemen wij na het verstrijken van uw fatuurtermijn, de administratie van u over.

Nuttige informatie:

Heeft u vragen?

Kunnen wij u ergens mee helpen? Wij zijn u graag van dienst. U kunt met ons bellen, e-mailen of chatten.