Per 24 mei 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ons vergunning verleend om te bemiddelen in consumptief krediet.

Op 14 november 2016 heeft de AFM de leidraad “Consumenten en Incassotrajecten” gepubliceerd. In deze leidraad staat onder meer dat een incassobureau een vergunning moet aanvragen wanneer deze bemiddelt in krediet. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een incassobureau vorderingen uit een kredietovereenkomst incasseert voor één of meer van haar opdrachtgeefsters en hiervoor betalingsregelingen treft.

De vergunning is afgegeven met vergunningnummer 12044904. De vergunning (zoals deze is geduid in artikel 2:80, eerste lid, Wet op het financieel toezicht), is verleend op basis van artikel 2:83, eerste lid, Wft.

Meer informatie over de AFM kunt u vinden op www.afm.nl