Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving in de hele EU. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Op deze pagina informeren wij u zo volledig mogelijk.

Algemeen (voor opdrachtgevers)
Omdat NDA Incasso bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt (met welke middelen), is NDA Incasso ‘verwerkingsverantwoordelijke’. NDA Incasso is tijdens de uitvoering van de incasso-overeenkomst de verwerkingsverantwoordelijke en niet uw bedrijf. Een verwerkersovereenkomst tussen u, als opdrachtgever en NDA Incasso, is daarom niet van toepassing.

De verwerkingsverantwoordelijkheid van NDA Incasso berust op de impliciete bevoegdheid tot de inning van gelden voor derden. Deze dienstverlening gaat logischerwijs gepaard met de verwerking van persoonsgegevens.

Impliciete bevoegdheid in de zin van de AVG wordt omschreven als een bevoegdheid die ontstaat op basis van de door betrokkenen redelijkerwijs te verwachten rol van een verwerkingsverantwoordelijke, gangbare juridische regels en/of maatstaven die gelden in het maatschappelijk verkeer.

Download hier onze volledige AVG informatie (voor opdrachtgevers):

Privacy Verklaring
De belangrijkste taak van NDA Incasso B.V. is het innen van onbetaald gebleven rekeningen/schulden. Dat doen wij als NDA Incasso B.V., maar ook als NDA Collect of als In Kas, Zo! Bij onze werkzaamheden gebruiken we een aantal persoonlijke gegevens
van u als betaler (= debiteur of schuldenaar). In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens van debiteuren wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.

NDA Incasso B.V. is verantwoordelijk voor het gebruiken van persoonsgegevens. Daarbij moeten we ons houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

Onze contactgegevens
NDA Incasso B.V.
Netwerklaan 321
3821 AC Amersfoort

Onze functionaris persoonsgegevens
De heer R.L.P. van Mil
Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders B.V.
Avignonlaan 9, 5627 GA Eindhoven
E-mail: FG@janssen-janssen.nl

Download hier onze volledige Privacy Verklaring en Beveiligingsmaatregelen:

Uw rechten
De persoonsgegevens zijn gegevens over u. We vinden het normaal dat u precies mag weten welke gegevens we van u hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om ze te verbeteren (recht op correctie). Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken (bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens). Deze verzoeken over uw gegevens kunt u doen via onze website of u kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u daarom altijd, naar aanleiding van uw verzoek, uitnodigen op ons kantoor om uw gegevens samen met één van onze medewerkers te verifiëren. Onze uitnodiging mag u binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek verwachten.

NDA Inasso kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. Ook kan NDA Incasso dit doen als dit nodig is om de vordering (schuld) te innen.

Download hier het inzage-, correctie-, bezwaar- en verwijderformulier:

Website & Cookies
Door uw persoonsgegevens te vermelden op één van onze websites www.nda-incasso.nl of www.inkaszo.nl , gaat u ermee akkoord dat NDA Incasso deze gegevens overeenkomstig de privacy verklaring gebruikt. NDA Incasso gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig via onze website zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens verstrekken om informatie of diensten aan te vragen of om een nieuwsbrief te ontvangen. Naast het doel waarvoor u uw gegevens heeft gegeven, gebruikt NDA Incasso uw gegevens om u te informeren over voor u relevante nieuwe producten, diensten of bijeenkomsten.

Download de volledige informatie rondom het gebruik van onze website & cookies:

Versie online / laatst aangepast 19/02/2021

Downloads

Deze website is eigendom van NDA Incasso B.V. en niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van NDA Incasso B.V. gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Vragen?
Mocht u iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@nda-incasso.nl.