De termijn in de 14-dagen-brief. Er is veel over gezegd en geschreven. Het landelijk overleg van kantonrechters (het LOVCK&T) heeft gisteren, op donderdag 2 februari, aanbevelingen (regels) geformuleerd die door alle gerechten zijn aanvaard. Dit ter aanvulling op een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Nieuwe regels

Deze regels voor de 14-dagen-brief, ook wel de WIK-brief genoemd, zijn als volgt:

  • -Als minimumeis voor de 14-dagenbrief geldt dat daarin de mogelijkheid moet worden geboden om te betalen zonder bijkomende kosten ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.
  • -Of een andere mogelijkheid is: ‘binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.

Langere termijn

Uiteraard mag een langere termijn worden gebruikt. Zorg er dan in ieder geval voor dat die termijn gekoppeld is aan de ontvangst van de brief. Bijvoorbeeld: 3 weken na de ontvangst van deze brief. Alle andere formuleringen kunnen volgens de kantonrechters verwarrend of misleidend zijn voor de consument (de klant die moet betalen) en kunnen om die reden ertoe leiden dat een rechter in een eventuele procedure de buitengerechtelijke kosten niet voor vergoeding toewijst.

Kopie van de brief

In een eventuele procedure moet een kopie van de verstuurde brief worden overgelegd met vermelding van de datum waarop de brief is verzonden. Of, als dat bekend is, met de datum waarop de brief is ontvangen.

Incassotraject

Als er een incassotraject volgt op de 14-dagen brief, is het verstandig erop te letten, dat de acties binnen dit incassotraject niet te snel worden gestart. Als de 14-dagen termijn lijkt te eindigen in een weekend of op een nationale feestdag, bereken dan de termijn iets ruimer, zodat incasso-acties niet te vroeg worden gestart.

Ingang is per direct

De aanbevelingen gaan per direct in! Pas dus zo snel mogelijk de 14-dagen brief aan.