Aryza Control Register biedt essentiële inzichten in het end-to-end incassobeheerproces. De Aryza Control Register Opdrachtgevers Export (COE)-bestanden zijn de standaard in Nederland voor de uitwisseling van incassogegevens met incassopartners binnen de credit management keten met als doel transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid te bieden.

Gezonde samenwerking langs de credit management keten is afhankelijk van gedeelde ideeën en begrip.

Het Aryza Control Register register is een overzicht van incassorelaties in Nederland die ingericht zijn om de COE-standaard aan te leveren. NDA Incasso is in het register opgenomen.

Deze registratie heeft als doel om opdrachtgevers die met Aryza Control Register werken of die intentie hebben, te informeren/inzage te geven welke incassobureaus en gerechtsdeurwaarders technisch correcte COE-bestanden kunnen leveren.

In 2014 zijn de systemen van NDA Incasso ingericht en is de uitwisseling van de COE-bestanden met opdrachtgevers geactiveerd. Tot op de dag van vandaag met veel tevredenheid en succes!