Sociaal Verantwoord

Nieuwe inzichten die verandering en verbetering mogelijk maken.

Over incasso weten we veel, bij NDA Incasso. Om ons vakgebied nog beter te begrijpen, vinden we het belangrijk om verder te kijken, naar de buitenwereld. Om nieuwe inzichten te krijgen, die verandering en verbetering mogelijk maken.

NDAandacht staat voor sociale betrokkenheid.

Sociaal Verantwoord Incasseren

Debiteurenbeheer en incassodiensten zijn mensenwerk. In dat werk willen wij graag uitblinken. Vanaf oktober 2017 zijn wij in het bezit van het SVI keurmerk. Het keurmerk toont aan dat wij ons als incassobureau bewust zijn van onze maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Er is ons veel aan gelegen om in contact te komen met de ‘betaler’, zodat wij betalingsmogelijkheden kunnen overleggen. Dat contact proberen wij tot stand te brengen via de geijkte paden zoals onder andere post, e-mail, sms diensten, een automatisch belsysteem en vooral door persoonlijk telefonisch contact.

Binnen onze dossierbehandeling proberen wij in de eerste 6 weken de betalingsmogelijkheden in kaart te brengen. Is er geen oplossing mogelijk of ontbreekt medewerking, dan geven wij een passend advies over de verder te nemen maatregelen. Uiteraard informeren wij dan over de bijbehorende kosten.

Zijn er betalingsmogelijkheden aanwezig dan onderzoeken wij of de betaling ineens kan of dat een betalingsregeling nodig is. Wanneer een verbetering in de financiële positie te verwachten is, kan uitstel van betaling ook een oplossing zijn. Vooruitgang telt, of dat nu kleine stapjes zijn of stappen met zevenmijlslaarzen. Vooruitgang leidt tot incassoresultaat, maar ook het oplossen van schulden.

Sociaal Betrokken

NDA Incasso is sociaal betrokken. Wij zetten ons voor maatschappelijke organisaties in, wanneer wij hulp kunnen bieden.

Met behulp van een gespecialiseerde intermediair zijn er al diverse contacten tussen NDA Incasso en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Zo zijn we in de loop der jaren, vanaf 2009, al vaak in actie gekomen en hebben onze hulp kunnen aanbieden. Wilt u weten wat wij in de afgelopen jaren hebben gedaan? Kijkt u dan bij de nieuwsberichten op deze website.

Nuttige informatie:

Heeft u vragen?

Kunnen wij u ergens mee helpen? Wij zijn u graag van dienst. U kunt met ons bellen, e-mailen of chatten.