Een dagvaarding wordt bij u thuis gebracht door een gerechtsdeurwaarder. Het is een papier waarin staat dat u voor een rechter moet verschijnen. In de dagvaarding staat voor welke rechter u verwacht wordt, op welke dag en tijdstip en in welke plaats. Ook staat aangegeven om welke zaak het gaat en voor welk bedrag en/of voor welke kwestie het oordeel van de rechter gevraagd wordt. Meestal wordt er om een betalingsveroordeling gevraagd. De rechter geeft zijn oordeel in een vonnis. Dat vonnis kan gebruikt worden om beslagmaatregelen te laten nemen door een gerechtsdeurwaarder.