Als u een rekening niet betaalt, komen er incassokosten bij. Dit is in de wet geregeld. Ook moet u rente betalen over het onbetaalde bedrag. Hoe langer u wacht met betalen, hoe hoger het rentebedrag wordt.  Rentepercentages zijn wettelijk vastgesteld. Er zit een verschil in de hoogte van de rente voor natuurlijke personen (‘wettelijke rente’) en rechtspersonen (‘handelsrente’). Werkt uw schuldeiser met algemene voorwaarden, dan kunnen daar – vaak hogere – contractuele rentepercentages in staan.