Bent u gedagvaard voor de kantonrechter dan staat dit in de dagvaarding vermeld (sector Kanton). U kunt dan uw verweer schriftelijk of mondeling voeren. Schriftelijk kan door uw verweer op papier te zetten en dit (samen met bewijsstukken) ruim op tijd vóór de zitting aan de rechter toe te sturen. De griffier van de rechtbank stuurt u na de zitting een rolbericht. Daarin staat uitgelegd hoe de procedure verder verloopt. Mondeling uw verweer voeren voor de kantonrechter kan door op het tijdstip van de zittingsdag dat in de dagvaarding is genoemd naar de desbetreffende rechtbank te gaan. Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent en meldt u bij de bode van de rechtbank. Het kan voorkomen dat u enige tijd moet wachten. Meer informatie leest u hier.

Wordt u voor de sector civiel van de rechtbank opgeroepen, dan moet u een advocaat inschakelen. Meer informatie leest u hier.