Nee, u hoeft niet naar de zitting toe. Wij raden u aan om vóór de zitting alles te betalen U betaalt voor de zitting het totale bedrag. Checkt u even de hoogte van het bedrag bij NDA en neemt u contact met ons op. Wij vertellen u dan de laatst mogelijke dag waarop de betaling moet zijn gedaan. U voorkomt dan de extra proceskosten van de rechtbank. Dit zijn de griffiekosten. Deze zijn de afgelopen jaren erg hoog geworden.

Let op! Als uw betaling pas op of na de dag van de eerste zitting bij ons binnenkomt, dan kunnen wij een zaak niet meer intrekken bij de rechter. U moet dan ook de extra kosten betalen. Betaal dus op tijd!

Betaalt u niet voor de zitting, dan zal de rechter u ‘bij verstek’ veroordelen. U wordt dan ook veroordeeld om de extra kosten van de procedure betalen. Als u niet ineens kunt betalen is soms nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Neemt u dan contact met ons op, bij voorkeur via de chatfunctie op onze website of telefonisch. Samen met u bespreken we welke regeling mogelijk is en bekijken we of het nodig is of de procedure moet doorgaan (of niet).