Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U betaalt voor de zitting het totale bedrag. Checkt u even de hoogte van het bedrag bij NDA en neemt u contact met ons op. Wij vertellen u dan de laatst mogelijke dag waarop de betaling moet zijn gedaan. U voorkomt dan de extra proceskosten van de rechtbank. Dit zijn de griffiekosten. Deze zijn de afgelopen jaren erg hoog geworden.
  2. Als u niet ineens kunt betalen is soms nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Neemt u dan contact met ons op, bij voorkeur via de chatfunctie op onze website of telefonisch. Samen met u bespreken we welke regeling mogelijk is en bekijken we of het nodig is of de procedure moet doorgaan (of niet).