Nee, er kan alleen een betalingsregeling worden afgesproken wanneer uw schuldeiser daarmee akkoord gaat. Een schuldeiser is niet verplicht om akkoord te gaan. De meeste schuldeisers (onze klanten) geven NDA bevoegdheden om een regeling te kunnen treffen. De hoogte van de schuld is daarbij belangrijk. Wij vragen u meestal naar uw financiële situatie wanneer u een betalingsregeling voorstelt. Met uw informatie kan NDA uw schuldeiser uitleggen waarom er niet in één keer kan worden betaald. Met behulp van uw informatie kunnen wij een regeling treffen, die reëel is om na te komen.