De betalingsmoraal van consumenten en bedrijven wisselt door de jaren heen. Het is sterk aan te bevelen het betalingsgedrag van uw klanten alert in de gaten te houden en direct actie te ondernemen, zodra uw DSO verslechtert.

Days Sales Outstanding, kortweg: DSO, is een methode die het gemiddeld aantal dagen inzichtelijk maakt tussen levering van dienst/product en de uiteindelijke betaling daarvan. Op de balans van een bedrijf vallen debiteuren onder ‘vlottende activa’. Dit wil zeggen dat verwacht wordt dat de rekening op korte termijn betaald wordt. Het is heel goed om bij te houden hoeveel dagen uw rekeningen gemiddeld openstaan.

In diverse media is in de afgelopen dagen aandacht geschonken aan het European Payment Report 2019 van Intrum, waarin staat dat de betalingsmoraal van consumenten en bedrijven in 2019 met name in Nederland sterk is verslechterd. Nederlandse bedrijven ervaren dat consumenten hun rekeningen in zo’n 37 dagen betalen in 2019. Daar waar dit in 2018 nog binnen gemiddeld 17 dagen gebeurde. Bedrijven betalen hun rekeningen gemiddeld binnen 45 dagen in 2019, daar waar dit in 2018 nog binnen 28 dagen gebeurde.

De signalen die het rapport geeft, zijn best verontrustend. Het terugbrengen van de DSO met maar enkele dagen, kan beduidend veel verschil maken. De DSO is van grote invloed op de cashflow en gezondheid van uw bedrijf.

Geef uw debiteurenbeheer en incassotraject voldoende aandacht. Richt het traject kort en efficiënt in, zodat uw medewerkers de werkzaamheden en de opvolging kunnen blijven ‘behappen’ en er geen achterstanden ontstaan. Stuur niet meer herinneringen en ingebrekestellingen dan strikt noodzakelijk is. Debiteurenbeheer is kostbaar en moet in de praktijk uit de marge op de factuur worden betaald, die hierin (liever) niet voorziet. Vergeet bij facturen op consumenten de door de wet verplicht gestelde sommatie niet en zorg dat deze voldoet aan alle eisen.