Disclaimers

Website disclaimer
Door gebruik te maken van deze website (www.nda-incasso.nl) stemt u in met deze disclaimer. NDA Incasso besteedt constant zorg en aandacht aan het samenstellen van de inhoud van de website. Toch zal daaarmee niet kunnen worden voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige en/of onjuiste informatie.

NDA Incasso is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om (de services van de) website te gebruiken, zelfs indien NDA Incasso van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Hyperlinks of andersoortige verwijzingen naar andere websites worden aangeboden ter informatie, maar voor de inhoud van die desbetreffende verwijzingen en/of links aanvaardt NDA Incasso geen enkele verantwoordelijkheid.

Het linken naar deze website is enkel toegestaan indien aan de gebruiker duidelijk wordt getoond dat hij/zij zich bevindt op de website van NDA Incasso of via de link naar onze website wordt gestuurd. Het is uitdrukkelijk verboden om rechtstreeks door te linken naar een document of pagina binnen deze website of informatie (of gedeelten) van deze website op te nemen in een andere website.

E-mail disclaimer
De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van NDA Incasso en de afzender, is niet toegestaan. Als je niet de geadresseerde bent, wordt je er hierbij op gewezen, dat je geen recht heeft het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als je deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij je vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@nda-incasso.nl.

Downloads

Deze website is eigendom van NDA Incasso B.V. en niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van NDA Incasso B.V. gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Vragen?
Mocht u iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@nda-incasso.nl.