Als de gerechtsdeurwaarder beslag legt op het loon van één van uw werknemers, wordt u betrokken bij zijn/haar schuldproblematiek. Natuurlijk kunt u denken aan extra administratie, ingewikkelde papieren en dat u vooral last heeft van een werknemer die in de problemen zit. Die gedachte is bijzonder jammer. Want de sleutelrol die u als werkgever voor uw werknemer kunt vervullen, kan een belangrijk verschil maken.

De gerechtsdeurwaarder begint met het sturen van een brief, waarin een aantal vragen wordt gesteld over het dienstverband dat u met uw werknemer heeft. Geen lastige vragen, maar de ‘gewone’ dingen, zoals de duur van het dienstverband, de hoogte van het loon en of er al beslag op ligt. Voor de beantwoording gelden geen formaliteiten. Desnoods vult u met pen de antwoorden in en stuurt u de brief aan de gerechtsdeurwaarder terug. Zelf bewaart u een kopie.

Hoe gaat de beslaglegging op loon in zijn werk?

Niet lang na de beantwoording van de vragen zal de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van loonbeslag aan u uitreiken. Eén van de bijlagen bij dit beslag is een verklaringsformulier dat u moet invullen. Daarvoor krijgt u 4 weken de tijd. In het proces-verbaal staat een bedrag genoemd, dat uw werknemer mag blijven ontvangen. Het bedrag dat dus niet door het beslag wordt getroffen. Dit bedrag wordt de beslagvrije voet genoemd. Vanaf het moment van beslag moet u alle gelden boven de beslagvrije voet, die u voornemens bent uit te betalen aan uw werknemer, onder u houden.

Aan de hand van het door u ingevulde formulier, bepaalt de gerechtsdeurwaarder de exacte beslagvrije voet en zal deze schriftelijk aan u opgeven. Hoe zorgvuldiger het formulier wordt ingevuld, hoe exacter de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet kan bepalen.

De juiste beslagvrije voet

De juiste beslagvrije voet is voor uw werknemer erg belangrijk. Zijn gezinssituatie is van belang, eventuele inkomsten van zijn/haar partner, alimentatie, de huurlasten van de woning en de premie van de zorgverzekering. De meeste van deze componenten kunnen de beslagvrije voet verhogen. Hierdoor krijgt uw werknemer dus meer te besteden.

De gerechtsdeurwaarder kan de benodigde gegevens alleen van uw werknemer krijgen. En juist uw werknemer, die al lange tijd met de schulden kampt, verkeert in een moeilijke positie. Op het moment van loonbeslag is de motivatie om de schulden op te (kunnen) lossen vaak weggeëbd. Een lang traject is aan het loonbeslag voorafgegaan, zonder dat het uw werknemer gelukt is om zelf uit de problemen te komen. In de praktijk wordt bij het niet aanleveren van alle stukken, noodzakelijkerwijs de minimale beslagvrije voet door de gerechtsdeurwaarder gehanteerd. Soms zelfs met een sanctie (halvering). En hoewel dit in het algemeen de gerechtsdeurwaarder vaak kwalijk wordt genomen, in de meeste gevallen is zijn beslissing niet meer dan terecht.

Hoe u uw medewerker kunt helpen

Ik doe daarom een beroep op u als werkgever. Ga met uw werknemer het gesprek aan en help hem/haar de juiste stukken aan te leveren aan de gerechtsdeurwaarder, zodat het juiste bestedingsbedrag (de beslagvrije voet) voor uw werknemer kan worden bepaald. Dit zal uw werknemer ook positief beïnvloeden: een helpende hand. Bij een juiste beslagvrije voet kan een loonbeslag rust in de schuldenproblematiek brengen en wellicht zelfs tot een algehele oplossing leiden.

Alle andere schuldeisers die volgen en die ook bij u als werkgever een loonbeslag brengen, moeten volgens de wet, zich melden bij de eerste gerechtsdeurwaarder die beslag heeft gelegd. Deze eerste gerechtsdeurwaarder verdeelt de beschikbare inhouding op het loon over alle schuldeisers. Als werkgever kunt u bij het tweede of volgende beslag van een andere of dezelfde gerechtsdeurwaarder volstaan met de mededeling dat er al beslag ligt en de gegevens van de eerste gerechtsdeurwaarder verstrekken.

Tips voor u en uw werknemer

Wellicht besluit u in de gesprekken met uw werknemer om meer voor hem/haar te doen en kunt u, wanneer de schuldenproblematiek niet al te ingewikkeld is, wel bemiddelen in een finale oplossing. Misschien heeft u daarbij wel iets aan tips die u kunt vinden op de site van het Nibud.

Ik wens u in uw rol van werkgever een goede samenwerking toe met uw werknemer en de gerechtsdeurwaarder!

Dit blog is geschreven door Marion op de Haar-Spoelma, directeur NDA Incasso. Als NDA Incasso hechten wij waarde aan maatschappelijk verantwoord incasseren. Een goede beslagvrije voet is essentieel, zeker als de bestedingsruimte door een beslag wordt teruggedrongen.