Uitzichtloze schuld?

Voordelen voor degene met schulden en de schuldeiser.

Een uitzichtloze schuld is één enkele, forse schuld, die de schuldenpositie vrijwel uitsluitend bepaalt en waarvoor een oplossing onmogelijk en dus uitzichtloos is. Om die uitzichtloosheid te bepalen spelen factoren mee zoals inkomen, leeftijd en vooruitzichten. Dit alles in relatie tot de hoogte van die ene grote schuld.

Ook belangrijk is, dat wanneer die ene grote schuld uit de wereld is, er geen schulden meer overblijven die onoplosbaar zijn. Is dat laatste wel het geval dan biedt een schuldhulpverleningstraject vaak een betere oplossing.

Aflosplan in een akte
Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een uitzichtloze schuld bemiddelen wij in een oplossing. Dit zal betekenen dat er een aflosplan wordt gemaakt. Binnen dit aflosplan betaalt u een vastgesteld aantal termijnbetalingen. Een deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Het aflosplan wordt vastgelegd in een notariële akte. De akte is een (vaststelling)overeenkomst waarin wordt vastgelegd hoe de schuld wordt afgelost en welk bedrag u wordt kwijtgescholden.

Voordelen voor schuldenaar
Door het overeengekomen aflosplan in een akte vast te leggen, hoeft uw schuldeiser geen proces tegen u te beginnen om zijn geld te krijgen. In de akte staat uw betaalplan helder verwoord, rekening houdend met uw afloscapaciteit. De akte wordt opgemaakt door de notaris in of vlakbij uw woonplaats. De schuldeiser betaalt de kosten voor de akte, in plaats van de veel hogere proceskosten, die een rechter meestal laat betalen door de veroordeelde partij. U weet precies hoeveel termijnen u moet betalen. Deze kunt u bijhouden en u weet de einddatum. Rente of andere kosten komen er niet bij. U heeft een horizon. Het aflossen is niet uitzichtloos.

Voordelen voor de schuldeiser
Het aflosplan komt niet zonder uw instemming tot stand. U weet waar u aan toe bent en dus ook hoe groot de kwijtingcomponent is. De financiële en persoonlijke situatie van uw tegenpartij en het perspectief voor de toekomst, zijn hierbij erg belangrijk. Het opmaken van een akte met uw tegenpartij voorkomt dat u moet gaan procederen om uiteindelijk uw geld te krijgen. De kosten voor de akte betaalt u, maar u weet dat u in ruil daarvoor actieve medewerking van uw tegenpartij krijgt. Deze zijn stukken lager dan de te riskeren proceskosten, waarbij u niet weet of deze door uw tegenpartij betaald kunnen/zullen worden.

De akte is een veroordelende titel. Worden de afspraken die in de akte zijn vastgelegd niet nagekomen, dan helpt NDA Incasso om alsnog uw geld te ontvangen. Bij de notaris wordt dan een verlof voor tenuitvoerlegging gevraagd en de akte gaat naar de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de schuld volgens de akte te innen. Denkt u daarbij aan beslag op inkomsten of andere bezittingen (saldo bankrekening, auto).

Door de samenwerking tussen alle betrokkenen is het meestal niet meer nodig een gerechtsdeurwaarder in te schakelen.

Wilt u meer weten over het oplossen van een “Uitzichtloze schuld”? Maak een afspraak met ons. Wij zijn u graag van dienst.

Nuttige informatie:

Heeft u vragen?

Kunnen wij u ergens mee helpen? Wij zijn u graag van dienst. U kunt met ons bellen, e-mailen of chatten.