Het corona-effect op onze samenleving is in veel varianten aanwezig. Eén van die effecten is het financiële effect. Aan de ene kant het effect dat nu wordt onderkend, dat cash flow is achtergebleven in onbetaalde facturen. Incasso is gewenst, maar kun je dat in deze tijd nog wel doen?

NDA Incasso verstaat de kunst om op gepaste wijze een incassotraject in te richten, zodat de betaalstromen zoveel mogelijk gecontinueerd worden. Er staat met opzet ‘zoveel mogelijk’ want natuurlijk is daar het financiële effect van de coronacrisis aan de andere kant merkbaar: vermindering of het verlies van inkomsten, waardoor de mogelijkheid om te betalen volledig of gedeeltelijk ontbreekt. In die situaties bespreken we de mogelijkheden die er wel zijn. Maken betaalafspraken of geven uitstel, onderhandelen tussen onze opdrachtgever en zijn/haar klant.

In de laatste editie van Ondernamen, verscheen in het kort onze visie op het incassoproces in deze moeilijke tijd.